Sivuston käyttöehdot

 

Nämä käyttöehdot koskevat tämän www.pragroup.fi -sivuston (”Sivusto”) käyttöä. Sivustoa pitää yllä PRA Suomi Oy ja muut PRA Group -konsernin yhtiöt. Luethan nämä käyttöehdot ennen Sivuston käyttöä, sillä näissä ehdoissa on tärkeitä tietoja sivuston käyttöä koskien.

Vierailemalla Sivustolla hyväksyt nämä käyttöehdot koskemaan Sivuston käyttöäsi. Sinun on myös käyttäessäsi Sivustoa noudatettava voimassaolevaa lainsäädäntöä ja pidättäydyttävä loukkaamasta kolmansien osapuolien oikeuksia. Sivustoa ei saa käyttää siten, että se estää tai vaikeuttaa muiden käyttäjien pääsyä Sivustolle. Jos et hyväksy näitä ehtoja, tulee sinun lopettaa Sivuston käyttäminen.

Näitä käyttöehtoja voidaan muuttaa ajoittain. Uudet käyttöehdot tulevat voimaan, kun ne on julkaistu Sivustolla. Otathan tämän huomioon käyttäessäsi Sivustoa.

Näitä käyttöehtoja voidaan osittain täydentää tai korvata muilla ehdoilla, jotka liittyvät joihinkin sivuihin osana Sivustoamme. Ennen Sivuston käyttöä perehdythän myös Tietosuojailmoitukseemme.

Pääsy Sivustolle

Kukin käyttäjä on itse vastuussa pääsynsä järjestämisestä Sivustolle. Emme kuitenkaan takaa jatkuvaa tai pysyvää pääsyä Sivustolle, ja meillä on oikeus milloin hyvänsä poistaa sivulta tietoja tai palveluita, rajoittaa Sivustolle pääsyä tai sulkea Sivusto. Emme vastaa menetyksistä, jotka liittyvät siihen, että Sivustoa ei ole käytössä.

Sinun tulee myös huolehtia siitä, että henkilöt, jotka käyttävät Sivustoa internetyhteytesi välityksellä, ovat tietoisia näistä ehdoista sekä Tietosuojailmoituksestamme.

Immateriaalioikeudet

Kaikki Sivuston materiaali on meidän tekijänoikeutemme alaista tai meille lisensoitua. Pidätämme kaikki oikeutemme liittyen tähän materiaaliin.

Voit tulostaa Sivustosta kopion tai voit ladata Sivustosta otteita omaan käyttöösi. Voit myös viitata Sivuston tietoihin.

Sivustosta kopioitua tai tulostettua materiaalia ei saa muokata, ja Sivuston kuvia, kuvioita, malleja, animaatioita, videoita tai tekijänoikeudella suojattua materiaalia ei saa käyttää irrallaan siihen liittyvästä tekstistä. Silloin, kun materiaalia käytetään lainmukaisesti, on materiaalin tekijä mainittava.

Sivuston materiaalia ei saa pitää saatavilla muissa internetsivustoissa tai muuten tallennettuna muutoin kuin näissä ehdoissa määrätää

Sivustolla tarjottava tieto ja meidän vastuumme

Sivustolla tarjolla oleva tieto on tarkoitettu yleisluontoiseksi eikä sitä ole tarkoitus ottaa ammattimaisena neuvona eikä tiedon tarkoituksena ole muodostaa sitovaa oikeussuhdetta välillemme. Vaikka Sivuston tietoja pyritäänkin pitämään ajan tasalla, emme takaa, että tieto olisi täsmällistä, täydellistä tai ajantasaista.

Sivuston tiedot tarjotaan siinä muodossa kuin ne ovat ilman takuita.

Virukset, hakkerointi ja verkkorikollisuus

Sivustoamme ei saa altistaa viruksille, troijalaisille, madoille, loogisille pommeille tai muille haitallisille tekijöille, jotka voisivat haitata Sivuston toimintaa tai tietojärjestelmiämme.

Luvattoman pääsyn hankkimisen yrittäminen Sivustolle tai mihinkään meidän järjestelmiimme on kielletty. Palvelunestohyökkäyksen kohdistaminen Sivustollemme tai muihin järjestelmiimme on kielletty.

Yllä mainitut teot ovat myös lain mukaan rangaistavia.

Linkit Sivustolta

Sivustolla mahdollisesti olevat linkit ulkoisille sivustoille on tarkoitettu helpottamaan käyttöäsi. Tällaiset sivustot eivät kuitenkaan ole meidän hallinnassamme emmekä vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu linkkien tai ulkopuolisten sivustojen käytöstä. Emme myöskään takaa tällaisten ulkopuolisten sivustojen tiedon oikeellisuutta.

Sivustolla tehtävät maksusuoritukset

Voit tehdä Sivustolla maksuja PRA Suomi Oy:lle suojatun maksujärjestelmän avulla. Sivustolle kirjaudutaan verkkopankkitunnistuksen avulla. Jos tarvitset apua tai lisätietoja, pyydämme sinua olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Muut ehdot

Jos nämä ehdot katsottaisiin joiltain osin pätemättömiksi tai sitomattomiksi, jäävät ehdot muilta osin voimaan.